YU HSIANG FOODS FACTORY CO., LTD.
TEL:+886-4-8853727
FAX:+886-4-8854915
http://www.yu-hsiang.com.tw
E-mail:yuhsian.co@msa.hinet.net
No.211, Hexing Rd., He Dong Li, Xihu Town, Changhua County 51446, Taiwan


YU HSIANG FOODS FACTORY CO., LTD.
Add.No.211, Hexing Rd., He Dong Li, Xihu Town, Changhua County 51446, Taiwan
Tel.+886-4-8853727  Fax.+886-4-8854915  E-mail: yuhsian.co@msa.hinet.net